HOE ONVERDRAAGSAAM IS JY OP ’N SKAAL VAN 1 TOT 3?

20170302_110053[SOLI DEO GLORIA – ’n Christelike leuse wat deur al die veranderinge in ons land die afgelope dekades behoue gebly het op die een rand muntstuk]

Kom ons begin vandag onder, ek bedoel aan die slegste kant van die saak en dan werk ons hom verder uit totdat ons by daardie plek uitkom waar daar so ’n bietjie meer lig te siene is. Ons staan vandag ’n bietjie stil by die saak van onverdraagsaamheid teen leuens en teen sonde met die kerk en die sondige wêreld as die belangrikste rolspelers in hierdie kosmiese drama wat eintlik ’n regte outydse oorlog is – jy’t net die oë nodig om dit te kan raaksien. ’n Mens sou dalk veral by die volgende drie moontlikhede kon stil staan:

EENHierdie kerk is VERdraagsaam teenoor leuens en sondes in haar eie geledere.

’n Groeiende deel van die kerk in Suid-Afrika is ongelukkig in hierdie situasie. Die vloedgolf van verheidening was vir hierdie kerk ongelukkig net een te veel. Die skanse en dyke – soos in Nederland, kon gewoon nie die ding doen nie en hierdie kerk het soos die jong kierie-vegtende Zoeloe seun hard en duidelik teenoor sy teëstander uitgeroep: “Maluuuuuuju!” – Ek gee oor! Natuurlik word die Bybel daar nog gelees, gebid, sakramente gevier en geglimlag. Maar die skerp kant is lankal afgevyl, en wêreldlinge en heidene word baie selde hier geskok of gekonfronteer met hulle eie onheilige lewens en leuens in hulle harte. ’n Tipe van heerlike sosiale gemeenskapspartytjie. Die absolute aanspraak van die Here Jesus Christus, koning van die konings en koning oor sy kerk word hier selde geruik. In die geval van hierdie “kerke” het ons te make met die sout wat laf geword het en buite in die strate al vertrap word deur die mense. Dalk sal jy tog hier nog mense kry wat sou sê: “Jesus is die koning van my hartjie, diep-diep iewers daar binne.” Maar om die mond oop te maak – die swaarde te trek, in wyk of gemeente en die draak in die kerkgebou aan te durf… Mê…Nee. Hier moet dit ook helder en duidelik genoem word dat wanneer daar enige sprake van ONverdraagsaamheid in hierdie “kerke” is, dan is dit juis teen daardie ouderling of vreeslose man wat wel die dapperheid het om sy swaard te trek. Dit is hierdie  broer wat die onverdraagsaamheid van die draak en sy gesante binne in die kerk sal voel. Hy sal ook al die hulp en ondersteuning wat hy kan bymekaarskraap nodig hê in hierdie stryd. Dalk amper soos ’n 2017 Martin Luther van ouds. Ongelukkig is sulke woelinge en stemme, stiller as die gedempte gesuig van die draak se asemhaling tydens sy middagslapie.  Of is daar êrens iemand waarvan die hoofstroom media net nog nie van weet nie?

TWEEHierdie kerk is ONverdraagsaam teenoor leuens en sondes in haar eie geledere, maar VERdraagsaam teenoor dit in die wêreld.

“Solank my saak met die Here reg is Dominee, dan’s ek rustig. Wat die res wil doen daar in die wêreld is hulle saak.”

Binne in die kerk sal daar gesing en geroep en deelgeneem word en “amen” gesê word vir alles wat goed en reg is.

“Nee, nee, nee, hier laat ons nie hoerery en voorhuwelikse onreinheid en ander seksuele euwels toe nie. As christene word ons geroep tot heiligheid, dit is tog wat die lewe van dankbaarheid beteken. God het ons gered, en die lewe van dankbaarheid vir hierdie redding is wat ons lewens behoort te kenmerk.”

“Man, maar dis so wonderlik om te hoor dat jy ook met my oor hierdie dinge saamstem. Kom ons bid en ondersoek die Bybel om die regte manier te kry om hierdie boodskap helder en duidelik aan die Suid-Afrikaanse regering en ook ons munisipaliteit hier te kry. Ons moet hulle ook tot bekering oproep, is ’it nie?”

“Ek hoor wat jy sê maar ek’s nie so seker of ons so iets moet doen nie. Mens sou jouself onnodig in die gemors laat beland, dink jy nie? Nee man, as hulle die land wil opfoeter laat hulle dit self doen. Ek sê, Jesus is koning van die kerk.

“Koning van die konings, is ‘it nie?”

 DRIEHierdie kerk is ONverdraagsaam teenoor leuens en sondes in haar eie geledere, en  onverdraagsaam teenoor dit ook in die wêreld.

Hier het jy kerke en gemeentes wat as bloedgewasde sondaars onvoorwaardelik die knie buig onder die gesag en koningskap van die koning van die konings wat gesê het:

     “Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.”

Belangrik, hulle is nie in die eerste plek gerig op die wêreld nie. Hulle eerste gerig op God drie-enig – om Hom te verheerlik as gedoopte gelowiges. Dan is hulle gerig op mekaar in die kerk in liefde en vermaning. Laastens is hulle gerig op die wêreld met die boodskap: “Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die Evangelie” Markus 1 vers 15. Hierdie gelowiges en gemeentes sal wel genjêp-njêp word deur kerke onder TWEE hierbo. Maar hulle grootste swael-brakende haters sal gewoonlik kom uit een of ander alliansie tussen mense van “Kerke” in EEN hierbo, en ander venynige buite-kerkse heidene – in die Weste is dit meer as dikwels van die menseregte mengsel.

Die oorlogskreet van kerke onder DRIE hierbo, is die drie Latynse woorde wat vandag nog (na al die chaos) steeds op ons R1 munstuk, so onder die springbok gedruk is:

SOLI DEO GLORIA!!!!!!!

“Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie” EXODUS 23 vers 2a.

“Die smarte van hulle wat ’n ander god met gawes vereer, sal menigvuldig wees; ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie.” PSALM 16 vers 4

“Julle moet terdeë verniel al die plekke waar die nasies wat julle gaan verdrywe, hulle gode gedien het op die hoë berge en op die heuwels en onder elke groen boom. En julle moet hulle altare omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme met vuur verbrand en die gesnede beelde van hulle gode omkap en hulle naam van die plek laat verdwyn.” DEUTERONOMIUM 12 verse 2 en 3.


Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s