TIRANNIE VAN DIE EKLEKTOKRASIE

[Klein JFK Mulder word op 26 Desember 1971 gedoop in die Naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees deur Ds. JFK (Johan Frederik {Frikkie} Kelber)]

Alternatiewe titel: Wanneer alles en almal deur “KIES! KIES! KIES!” geregeer word.

Kom ons begin dalk met so ’n paar slagspreuke van ons tyd:

As jy nie by die besluitneming betrokke was nie, hoef jy ook nie die totstandkoming van daardie planne te aanvaar nie.

of

Niks oor my, sonder my nie.

Dalk veral in ’n wêreld waar die ek bo die ons beklemtoon word, het die filosofie en bemarkingstrategieë van ons wêreld ongetwyfeld oorgespoel na mense se ingesteldheid tot die Bybel en oor wat dit vir hulle beteken om ’n Christen te wees. Let bietjie op, die advertensiewese se pyl mik laser-akkuraat vir die ek – wat voor die skerm sit of wat verby die reghoekige advertensiebord ry, se linker – en regter pupil weerskante van sy driehoek neus. Die punt is dat daar gepoog word om die ek –  die individu, te teiken en te oorreed:

“Jou hele lewe sal verander as jy net hierdie of doerdie produk sal gaan koop. Die vryheid van jou keuse, om jou lewe te verbeter is wat van jou ’n beter mens sal maak!”

Dit is een van die basiese uitgangspunte en aannames van die advertensiewese.

Onlangs nog gelees van dit wat die milleniale in die VSA bo-aan hulle lysie plaas van dit wat vir hulle as “nuwe geslag” absoluut ononderhandelbaar is: Die vryheid om te KIES!

Bring hierdie ingesteldheid kerk toe en dit klink so:

“O nee, asseblief tog net nie my pa-hulle se kerk nie. Mens moet mos maar vir jouSELF besluit, is ’it nie? Dis so dood.”

Of

“Die dag toe ek besluit het om myself  te laat…(wat-ook-al)”

Dan is daar mense, sondaars, wat op ’n punt in hulle lewens kom waar hulle uit genade besef dat daar min dinge in hierdie wêreld so onseker en onstabiel is soos die besluite wat hulle neem – veral as dit kom by sake wat die Woord van die Here, die kerk, en geloof betref. Hulle bid ook graag die vrome kerkvader – Augustinus, se pragtige en Skriftuurlike gebed:

O HERE, skenk tog wat U beveel, en beveel dan net wat U wil.

Hulle vertel dat dit veral hierdie gebed van ons Noord-Afrikaanse teoloog van Hippo was, wat die Britse dwaalleraar genaamd Pelagius se innerlike argwaan soos afval in ’n borrelende pot (skuus as jy van die dis hou) laat oorkook het. Dalk iets soos:

“My liewe magtag man! Nou wil hierdie man uit Afrika sy eie verantwoordelikheid op God afskuif! Nee, nee, nee … Kom ons wees eerlik. God het alles gedoen … nou hang alles van jou af.”

VRAAG: Is daar in hierdie onstuimige tye waarin ons leef ’n groter troos en anker om aan vas te hou as juis dit?: Dis nie ek wat by Hom aangemeld het nie, maar dis Hy wat die vloek wat oor Amalek en die hele wêreld se kinders en suigelinge hang oor my gelig het en Hom as drie-enige God aan my as sondige mens verbind het sonder my keuse; sonder my besluit; sonder my toedoen; sonder my hand in die lug; sonder my bene wat vorentoe loop; sonder my “eerste tree van gehoorsaamheid” soos sommige partykeer van die doop praat; sonder enige bydrae van my kant af; behalwe my eie skande, onwaardigheid, sonde, smet, verdorwenheid, duisternis, en verlorenheid.

Ek loof en ek prys die God van genade wat toring-babel-klimmers afgooi op hulle rue, om die absolute nutteloosheid en skandelikheid van hulle eie pogings te voel en te proe, net om hierdie fyngemaaldes dan in sy soewereine genade weer te troos met die belofte van sy onveranderlike liefde in die Here Jesus Christus.

Dis nie ek wat die kerk gekies het nie, maar ek is gekies vir die kerk.
“Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigeling [Hebreeus: me’olel we’ad-joneq – van kind tot suigeling], bees en kleinvee, kameel en esel.” I Samuel 15 vers 3.

“Maar Ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself ’n profetes noem, toelaat  om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, Ek werp haar neer op ’n siek bed, en die wat met haar owerspel bedryf, in ’n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak [Grieks: Kai ta tekna autes apokteno en thanato en haar kinders sal ek doodmaak met die dood], en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke.” Openbaring 2 verse 20 tot 23.

“En ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag na jou [Hebreeus: Wehaqimoti et-briti beini uweinega uwein zar’aga] in hulle geslagte as ’n ewige verbond, om vir jou ’n God te wees en vir jou nageslag na jou.” Genesis 17 vers 7.

“Op U het ek gesteun van die geboorte af, van die moederskoot af is U my bevryder; oor U is my lof altyddeur.” Psalm 71 vers 6.

“Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?” Romeine 6 vers 3.


Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s