Ken jy “DIE UNIVERSELE VERKLARING VAN MENSE VERANTWOORDELIKHEDE”? – oor die drie gebruike van die heilige wet van God

(Volgens oorlewering is hierdie die berg Sinaï, waar die tien gebooie deur God gegee is)

Ek dink nie dis ’n waagskoot om te sê dat die meeste groepe in die wêreld vandag wat net in die doop van volwassenes glo die heilige tien gebooie van God “gering skat”, of onbelangrik ag nie. Dink bietjie self aan sulke groepe wat jy ken. Ek is nie bewus van een Pinkster-groep – wat ook soms “apostolies” genoem word, wat ’n hoë agting vir die heilige wet van die Here het nie. Van daar af verder, in die rigting van die charismatiese groepe en dan die sogenaamde “Word-of-Faith” en “New Apostolic Reformation” fanate ensovoorts. Tien gebooie? NUL. [Die Sewende Dag Adventisme se Judaïstiese wettisisme en verwronge beeld van God se heiligheid hoef nie genoem te word nie].

Selfs die moderne “Evangeliese baptiste” groepe is lankal nie meer wat hulle eie geestelike mentors eens was as dit by die geestelike 10 gebooie van God se Woord kom nie. Van die bekendste Baptiste in die afgelope geskiedenis is ongetwyfeld name soos John Bunyan – die bekende skrywer van “The Pilgrim’s Progress”; Charles Haddon Spurgeon – die 19e eeuse seun-prediker wat ook deur sommige die “prins van predikers” genoem is; William Carey – die bekende baptiste sendeling na Indië… Nog heelwat ander voorbeelde sou genoem kon word van hierdie “helde” uit die baptiste geskiedenis. Vir hierdie manne was die heilige wet van God nog ononderhandelbaar

3e Millenium Baptiste, pinkstergroepe, en charismate, so wil dit voorkom het grotendeels die heilige wet van God afgesterf. Baie van hierdie mense het die skuif gemaak van behoefte-aan-vergifnis-van-sonde prediking, na behoefte-aan-genesing-van-die-liggaam prediking.  [Dalk sal daar hier-en-daar iemand van die oorgedoopte Westminster Confession of Faith – ook deur sommige die Londonse Baptiste Belydenis genoem, beswaar aanteken].

Maar wat ons vandag besig is om te sien – veral in die Westerse wêreld, is die verkondiging van die Goeie Nuus van die ewige lewe deur geloof in die Here Jesus Christus, sonder dat mense eens weet van die ewige hel deur hulle gebondenheid aan die Satan. Die woorde van Galasiërs 5 vers 13 wat in die eerste eeu aan gemeentes gerig is, is nou besig om voor ons oë in die eens christelike Weste waar te word: “Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as ’n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde”. Waar pas die heilige wet van God dan by al hierdie dinge in?     

Kortliks, kom ons staan bietjie stil by die drie gebruike van die wet. Dit word elke keer beskryf oor hoe dit in verband staan met Jesus Christus:

1.   Vir die buite Jesus Christus 

Hierdie gebruik van die wet is vir daardie mense wat buite Jesus Christus is, met ander woorde vir mense wat nie in Hom glo nie, en ook nie wedergebore is nie. Hulle het nog donker, selfsugtige en grotendeels gewetenlose harte. Die wet gaan hier ongenaakbaar met die oortreder te werke – ’n oog vir ’n oog, en ’n tand vir ’n tand. In ’n samelewing wat deur God geseën word, is dit die owerheid wat hierdie funksie van die wet van God konsekwent; sekuur; en sonder aansiens-des-persoons uitvoer. Het jy gesteel? Hier kom die wet op jou af! Het jy gemoor? Hier kom die wet weer op jou af! Ensovoorts… In tye van ingrypende reformasie in ’n samelewing kan die frekwensie van straf wat hier uitgemeet word minder word, maar seker tog nooit heeltemal ophou nie.  

“…Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ’n dienaar van God, ’n wreker om die een wat kwaad doen, te straf.” Romeine 13 vers 4b.

Tussen hakies, dit is veral hierdie gebruik van die wet waarna talle christene smag in ons land. Maar ons sal nou sien waarom hierdie smagting vrot van huigelary is in ontsettend baie gevalle.

2.   Vir die op pad na Jesus Christus

In hierdie gebruik van die wet wat in die prediking na vore behoort te kom, slaan dit die hart van die onbekeerde sondaar met kragtige houe wakker, en skakel dit in ’n sekere sin sy dooie gewete aan. Hy besef nou hy is ’n sondaar, reguit op pad hel toe en onder God se almagtige oordeel. En tog is hy nog nie ’n kind van die Here nie, net bekommerd oor sy sondes en sondigheid maar onkundig oor waar hy rus vir sy brusend-onstuimige hart en gewete kan vind. Aan so ’n persoon moet ’n mens die kruis en die bloed van die Here Jesus Christus wys, en dringend aanmoedig om sy hoop en vertroue volkome op Hom alleen te plaas vir redding.

Hierdie prediking van die wet is reguit, skerp en baie gefokus. Hier word gewond om te genees; die hel gewys om die hemel te verkondig; die wet gepreek om Christus Jesus en Hom as gekruisigde voor te hou. Bestaan sulke prediking vandag nog? Daar is altyd gespot met sulke predikers in Engels as “hellfire and brimstone” predikers. Onthou: Sonder die bewyse op die MRI skandering gaan geen pasiënte vir chirurgie aanmeld nie. Dis die wet wat aan sondaars hulle ontsettende behoefte aan die Redder wys. 

“Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees; aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.” Romeine 3 verse 19 en 20.

3.   Vir die in Jesus Christus 

Hierdie gebruik van die wet is vir daardie angstige sondaars wat getroos is in die kosbare bloed van die Here Jesus Christus. Hulle is God se kinders wat deur die geloof ook in die Here Jesus is. By hierdie gebruik van die heilige wet van die Here word die pad van dankbaarheid vir die christen aangetoon. Dit is die pad waarin hy moet wandel as getroosde; vergeefde kind van die Here. “Moet”, nie soos in ’n ekstra las wat nou op sy skouers geplaas word nie maar steeds ’n las wat Jesus lig noem, en ’n juk wat hy sag noem. Dink aan die Here se direkte Woord uit sy wet aan hoe kinders behoort op te tree as christene: “Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder – dit is die eerste gebod met ’n belofte – sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag leef op die aarde.”  Efesiërs 6 verse 1,2 en 3.

Nou  daardie vraag oor huigelary: Mag jy smag na die eerste gebruik van die wet van God in Suid-Afrika, as die derde gebruik van die wet in jou lewe as christen ’n ronde NUL is? As jy bid: “O Here, stop tog die wetteloosheid in ons land…” As die Here tot wie jy bid se wet ook vir jou soos vir die kriminele daar buite ’n ronde NUL is? Vir hulle is dit ’n NUL, want hulle sondig openlik teen dit. Vir jou is dit ’n nul, want as christen dink jy jy het dit nie nodig nie?

“Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet.” Romeine 3 vers 31.

“Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed.” Romeine 7 vers  12.

“Maar dit is die verbond wat Ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ’n God wees, en hulle sal vir My ’n volk wees.” Jeremia 31 vers 33.

“Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is ’n gruwel.” Spreuke 28 vers 9.


Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s