DIE MONNIK, DIE DAMBORDSPELER OF DIE BOOGSKUTTER – WATTER EEN IS JY?

[’n Foto van die Wartburg kasteel waar ’n monnik lank-lank gelede die Bybel in Duits vertaal het]

Die bogenoemde drie karakters verteenwoordig spesifiek drie verskillende houdings ten opsigte van die saak van evangelisasie werk deur die kerk in die wêreld. Toets bietjie jouself om te kyk watter een jy is. As jy van die fyner geslag is, kan jy die eerste een na DIE NON verander:

                              DIE MONNIK

Daar is twee soorte monnike.  

1. Die eerste een het ’n eed van stilswye afgelê, soos die wat in die voete van sommige middel-eeuse teoloë wil stap. Dalk iets soos: “Nee, dis ’n privaat saak Dominee…hulle moet maar uit my dade uit sien…” Monnike wat hierdie eed van stilswye afgelê het, verrig dikwels baie mooi dade, maar hulle tonge is ongelukkig vasgeroes en die ding sal meer as ’n chemikalieë behandelde skoonmaak – met die regte hoeveelheid ghries daarna, nodig hê, om weer eendag te werk. 

2. Die tweede soort monnik is wel goed gekatkiseer in die suiwere leer van die Woord van God, en hy het ook ’n ware geloof. Maar hy sit soos ’n groen betande karnivofiet in ’n baksteen-rooi plastiek blompot en wag vir die soekende vlieg om op te daag. Die sleutelwoord in die vorige sin wat met “Maar” begin, is die woordjie “wag”. Die ergste ding wat jy vir hierdie katkisant kan vra, is: “Ons gaan vanaand bietjie straatwerk doen in die middestad. Ek bedoel met ongelowiges en heidene oor die Here praat, kom jy saam?” Erg, want ’n vorige geslag het hom geleer om die kennis en insig wat hy het oor die Bybel en die Evangelie min  of meer vir homself te hou. Hy’s beter as die eerste monnik want hy kan wel oor hierdie dinge praat, maar nie met enige iemand buite die klooster nie! Dit voel vir hom net nie reg nie, en te diep en privaat vir hom. Sy leuse is die volgende: Jy praat net daaroor as jy daaroor gevra word! Tussen hakies indien jy wel gaan glo in die 21ste eeu, is die stilswyende monnik ’n postmoderne gunsteling. Hulle het jou presies waar hulle jou wil hê, in jou klooster, en stil! Die Mohammedanisme verkies ook stilswyende monnike veral as hulle spek-gegeurde opinies sou hê. Die monnik kies self in so ’n konteks om ’n dhimmi – ’n skugter-bewende op-neer-gekykte nie-moslem te wees.

                     DIE DAMBORDSPELER

Die dambordspeler is iemand wat anders as die twee soorte monnike sonder vrees en gemaklik oor sy geloof kan praat. Ja, hy kan oor die Evangelie met Moslems, Hindoe’s, New Agers, Voorvadergees-aanbidders, Bal-aanbidders, of watter soort ongelowige ookal praat! Die probleem by hom is egter dat hy “sy” waarheid, en ander se “waarheid” soos ronde stukke op die dambord blokkies uitpak, en altwee kante as ewe geldig beskou. Ek het my standpunt, en jy het jou standpunt. In so geval sou mens streng gesproke nie kan sê dat hy werklik iemand is wat die Evangelie glo nie, juis omdat die Evangelie op-sig-self ’n eksklusiewe boodskap is.  Maar vir hierdie tipe kerklidmaat verloop sy godsdiens gesprek met sy Hindoe kollega soos ’n regte dambordspel. My standunt … jou standpunt … my standpunt … jou standpunt … my beurt … jou beurt … my beurt … jou beurt. Dit is ’n uitgangspunt dat my en jou siening  altwee basies ewe waar is. Ek leer by jou, jy leer by my. Nou wen ek, nou-nou wen jy. Nou wen jy, nou-nou wen ek. Hierdie metode het in die moderne wêreld een van die  groot metodes geword. Dit is veral Rome wat hierdie strategie gebruik, en daar word veral gepoog om ware protestante tot by hierdie posisie te trek. Dit is omdat die reiniging van die heilige algemene christelike kerk in die 16e eeu, die herstel van die boodskap van die Bybel was. En boodskappe word met woorde oorgedra. So indien die boodskap jou getalle laat afneem – soos dit in die onlangse dekades in Suid-Amerika onder Rooms-Katolieke die geval was, dan moet jou strategie wees om te kyk of jy die krag en volume van die  prediking van jou vyande daar kan laat afneem. Dit doen jy deur dialoog voor te hou as die perfekte metode vir christene. 

Dambord speel is ook die voorkeur metode in samelewings waar die sogenaamde “intergeloofskonsensus” stygend is. Om al die verskillende dienste, afgodsdienste, en die godsdiens rustig oor die weg te laat kom moet hulle hulle op hierdie manier aan die gekoukus kry. Hulle sê: 

“Luister hier, dialoog is nie ’n ontkenning van wat jy glo nie! Dis juis ’n erkenning dat jy nederig glo! Ons leer by almal! Almal het ’n stukkie van die waarheid, is’t nie?”

Daar is ook ’n tweede dambordspeler. Hy praat ook maklik oor die Evangelie met ander, maar hy aanvaar nie die waarheidsaansprake van die ongelowiges waarmee hy praat nie. Dis met ander woorde sy oortuiging dat alles buite of ander kant geloof in die drie-enige God, afgodery is. Hy verkies egter om die Evangelie aan ander te bring, dambord styl. My beurt, jou beurt, my beurt, jou beurt. Die een ding wat hy met al sy mag en krag vermy is konfrontasie, of om die boodskap wat hy bring te persoonlik te maak soos byvoorbeeld: “Maar wat van jou lewe?”, ensovoorts… Hy sal oor die Evangelie praat, maar wegskram van opmerkings, vrae en toepassings wat reguit en konkreet persoonlik gerig is op die presiese lewe en situasie van sy gespreksgenoot.

                        DIE BOOGSKUTTER

Die boogskutter is ’n jagter vir die koning se pot. Jou nie-in-die-koning-se-pot-wees-nie is een van die dinge wat die boogskutter motiveer, omdat dit sy werk is om te jag vir die koning. Die groot verskil tussen hom en die dambordspeler is die volgende: Waar die dambordspeler se styl die volgende is – Ek probeer, jy probeer, is die boogskutter se uitgangspunt: 

1. Die koning se pot is leeg. 

2. My pyl se punt is reg. 

3. Jou weghardloop is verkeerd.

“Here gee aan my die genade dat die twee mekaar kragtig, met spoed en effektiwiteit sal ontmoet”, is sy gebed.  

Waar die dambordspeler se strategie dialoog genoem word, is die boogskutter se strategie evangelisasie werk. 

Boogskutters moet getroue onderdane van die koning wees. 

Boogskutters moet die kasteel verlaat om by die gewensde vlugtende teikens uit te kom. 

Boogskutters moet goed kan mik, want ’n skoot in die hart bly altyd die ideaal. 

Onmerkwaardig genoeg, wanneer Protestantse teologie fakulteite begin liberaal word dan is die eerste skuif gewoonlik van boogskutter na dambordspeler, en dan uiteindelik – sal mens sê genadiglik omdat hy tog géén goeie nuus het nie, na die stom-monnik. Mens merk dit so vinnig soos daglig op in die vak missiologie – sendingwetenskap. Tokkelokke word daar nie meer opgelei om die Evangelie aan verlore ongelowiges en heidene te bring nie. Nee, hulle word geleer hoe om te leer by die Boeddhiste en ander, en om in “dialoog” met sulkes en ander te tree. 

“Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en Hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê: Ons het die Messias gevind – dit is, as dit vertaal word, die Christus. En hy het hom na Jesus gelei…” Johannes 1 vers 41 tot 43.

“En die man uit wie die duiwels uitgevaar het, het Hom gebid om by Hom te kan bly. Maar Jesus het hom laat gaan en gesê: ‘Gaan terug na jou huis en vertel [Grieks: dieigou] watter groot dinge God aan jou gedoen het. En hy het gegaan en deur die hele stad verkondig [Grieks: keirusson] watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het.’ ” Lukas 8 vers 38 en 39

“Elkeen dan wat My sal bely [Grieks: homologeisei] voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is.” Mattheus 10 verse 32 en 33.

“Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen [Grieks: hetoimoi aei pros apologian] aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees…” I Petrus 3 vers 15.

“En hy het saam met hulle in en uit gegaan in Jerusalem en vrymoediglik gespreek  in die Naam van die Here Jesus, en ook met die Griekssprekende Jode gepraat en geredetwis, maar hulle het probeer om hom dood te maak.” Handelinge 9 verse 28 en 29.

“… want hy het die Jode kragtig in die openbaar weerlê en deur die Skrifte bewys dat Jesus die Christus is.” Handeling 18 vers 28.

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.” Mattheus 28 verse 19 en 20.


3 thoughts on “DIE MONNIK, DIE DAMBORDSPELER OF DIE BOOGSKUTTER – WATTER EEN IS JY?

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s