PASGA – OM VERBY TE GAAN

“Want die HERE sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer Hy die bloed sien aan die bo-drumpel en aan die twee deurposte, sal die HERE by die deur verbygaan [Hebreeus: ufasag Jahwe] en die verderwer nie toelaat  om in julle huise in te gaan om te slaan nie” EXODUS 12 vers 23

Die woord pasga is afgelei van die Hebreeuse woord fasag wat ook in die vers hierbo gesien kan word. Hierdie woord beteken om verby te gaan. Sommige vertaal dit ook met die woorde om iets te spaar. As mens hierdie betekenis in gedagte hou sou mens Paasfees ook so kon noem: Die fees van die verbygaan.

Maar wie en wat het waar verby gegaan?

Ons bevind ons hier in Egipte by die tiende plaag, waar God in sy oordeel deur Egipte beweeg [Hebreeus: we’awar] en God se verderwer [Hebreeus: ha-masjgiit] sy vyande tref.

Maar wanneer Hy die bloed sien … sal die HERE by die deur verbygaan.

Tot hiertoe sou ongelowige Jode met die verduideliking saamstem – hoewel hulle nie die Godsnaam [JHWH] uitspreek soos christen teoloë wel doen nie. En tog het die volk tóé al verder as die lammetjie se bloed die toekoms in gekyk na die volmaakte bloed wat eendag sou vloei.

Ons moet onthou dat die Nuwe Testament nie die pasga-gebeure aan Jode wat die HERE se Messias verwerp het oorhandig nie. Lees saam met my uit I Korinthiërs 5 vers 7: 

“Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ’n nuwe deeg kan wees – soos julle inderdaad ongesuurd is – want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus.” 

In hierdie gedeelte in Korinthiërs roep die apostel die gelowiges op tot ’n heilige lewe juis op grond van die pasga gebeure wat vervul is in die Here Jesus Christus wat hy ons paaslam (Grieks: to pascha) noem.

“Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie … Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ’n vloek te word – want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ’n hout hang.” Galasiërs 3 vers 10 en 13.

En wat beteken dit vir ons as christene? 

Die feit dat Jesus juis gekruisig is en nie op ’n ander manier gesterf het nie gee aan ons die sekerheid dat Hy die vervloeking wat op  ons gerus het op Hom geneem het, juis omdat die kruisdood deur God vervloek is.

Alle lof en eer aan God drie-enig, Vader;Seun; en Heilige Gees; een God. Amen.


Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s