“SJEVET” IS DIE HEBREEUSE WOORD VIR ROEDE

[Mevrou Susan Shabangu – Minister van Sosiale Ontwikkeling, wat die roede uit ouerhuise wil verwyder in Suid-Afrika]

“SJEVET” IS DIE HEBREEUSE WOORD VIR ROEDE
– ’n kort oproep aan alle foeterendes en aan die wat nog moet begin
Deur Frikkie Mulder

חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר
משלי 13:24
(Transliterasie: Gosêg sjiewtô sonei wnô, we’ohawô sjiegarô moesar.)

“Wie sy roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom lief het, besoek hom met tugtiging.” SPREUKE 13 vers 24.

Ek rig vandag se skrywe veral aan christen ouers met kinders, wat hulle kleintjies vroeër in die teenwoordigheid van die HERE, ten doop gebring het (kinderdoop – as dit nie duidelik is nie). In die Naam van die Vader; en van die Seun; en van die Heilige Gees. So het julle dit met julle eie oë gesien. Christene oor die algemeen, is ook welkom om hier te lees, en om familie en vriende wat nog kindertjies het, aan te moedig om vreesloos op te tree in dit waarna ons vandag hier gaan kyk. ’n Klein herinnerinkie, voor ons verder gaan:

Geliefdes in die Here Jesus Christus, U het gehoor dat die doop ’n instelling van God is om aan ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit u gesindheid is, moet u van u kant op hierdie vrae opreg antwoord:

1. Ten eerste: Hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self, onderworpe is, bely u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees?

2. Ten tweede: Bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die Artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is?

3. Ten derde: Belowe u en neem u u voor om hierdie kind (kinders), van wie u die vader en / of moeder is, wanneer hy (sy / hulle) dit kan verstaan, in die genoemde leer na u vermoë te onderrig en te laat onderrig?

In die gebed het die predikant heel moontlik ook die volgende woorde gebid: “…Ons bid U ook deur Hom, u geliefde Seun, dat U hierdie kind (kinders) altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat hy (sy / hulle) Christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem…”

Let mooi op: “…in die genoemde leer na u vermoë te onderrig en te laat onderrig…” (Nuwe EN Ou Testament), en ook “Christelik en godvrugtig opgevoed mag word”.

Wie gee enige minister of regering ter wêreld die reg om ’n pakslae uit ouers se Christelike en godvrugtige opvoeding van hulle kinders te verwyder?

Maar nou die vraag: Hoe onderrig ’n pa wat sy seun ten doop gebring het, dan sy kind in die boodskap van Spreuke 13 vers 24 – die teksvers onder vandag se opskrif?

So: “My seun, ek gaan nou hierdie roede wat jy hier sien, nie van jou terug hou vandag nie. Minister Susan Shabangu van die departement van sosiale ontwikkeling in Suid-Afrika sê dat ek wel hierdie roede van jou moet terug hou. Maar, my seun, as ek aan die minister gehoorsaam gaan wees, dan gaan ek ook aan die HERE here ongehoorsaam wees. Wat nog meer is my seun, as ek jou nie foeter nie, dan sê die HERE self van my – jou pa: Ek haat jou. Maar eintlik is dit minister Shabangu en haar departement wat jou haat my seun, want hulle sal jou nooit foeter nie. Hulle het belowe. Ek het jou lief my seun, dis waarom ek jou nou tugtig. Buk.”

Geagte christen foeterende vader, God het nie vir Daniël skuldig gehou toe hy die wet van die land geïgnoreer het in sy daaglikse gehoorsaamheid aan Hom nie: “My God het sy engel gestuur en die bek van die leeus toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor Hom onskuldig bevind is en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie.” Daar is ’n wet uitgevaardig dat enige een wat vir ’n periode van 30 dae “…’n versoek rig aan enige god of mens behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi sal word…” – Daniël 6 vers 8. Let nou fyn op: Dit was nie Daniël wat verander het nie. Dit was die regstelsel van die land waarin hy geleef het wat verander het. Meer spesifiek, daar is ’n anti-Jahwe wet uitgevaardig, en dit het die godsman gedwing tot ’n keuse:

1. Dien die HERE getrou soos altyd.

2. Of draai jou rug op die HERE, en wees aan die afgodswet gehoorsaam.

Maar ons lees: “En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan; en hy het in sy bo-kamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het drie maal op ’n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het.” Daniël 6 vers 11. Let op die woorde “…net soos hy tevore gedoen het…” Daniël het in ’n reguit lyn geloop. Dit was die nuwe wet wat hier skuins op Daniël se pad afgekom het.

Wat is die punt?

Christen ouers se doopsbelofte in die teenwoordigheid van die HERE, sluit ook SPREUKE 13 vers 24 in. Geen minister of regering het die reg om hierdie deel van God se Woord uit christene se Bybels te skeur nie. Dit is ’n bose uittarting van wat heilig en reg is. Dit is nie ons wat poog om ons kinders Christelik en godvrugtig op te voed wat verander het nie. Dit is ons land se wette wat verander.

Gebed: O Drie-enige God, God van Daniël, gee tog aan my, die doop-ouer van hierdie kinders wat U my gegee het, die krag en genade, om vreesloos voort te gaan om hierdie kinders van U Christelik en godvrugtig in die leer van die Ou en die Nuwe Testament groot te maak. Wys tog aan ons land se regering, en ook aan minister Susan Shabangu op die boosheid van hierdie weg wat hulle inslaan om ons land se kinders tugteloos en in weerwil van U Woord groot te maak. Vergeef ons as ouers waar ons ook faal in die opvoeding van ons kleintjies. Vergeef ons ter wille van die bloed van ons Here Jesus Christus wat vir ons aan die kruishout op Golgota gesterf het. En hiermee o HERE, bring ons alle lof en alle eer aan U Naam alleen: Vader, Seun en Heilige Gees, een God, Amen.

Laaste aanmoediging: Geagte ouer, moenie wag totdat iemand jou in jou huis uitvang nie. Wanneer jou kind in die Pick and Pay; of in Checkers-Hyper; of in Woolworths; of in Menlyn; in die Kollonade; Brooklyn Winkelsentrum; Centurion winkelsentrum; Mall of the North; Van Riebeeck Winkelsentrum; Edenvale Winkelsentrum; Die Blomskuur Blomme Winkel; Mooirivier Winkelsentrum; Rosebank; Galleria; Mimosa Winkelsentrum; Fleurdal Winkelsentrum; Gateway; Die Waterfront; Tygervallei winkelsentrum; Canal Walk; of enige ander plek hom of haar astrant en tugwaardig gedra, raps die kind flink, vinnig en sonder vrees, netjies op sy agter-ent. Jy’t mos altyd gewonder hoe toi-toi ’n christen op ’n beskaafde manier sonder om geboue af te brand, is dit nie? Elke raps in die openbaar sal mooi en ver weergalm – moenie daaraan twyfel nie. Dalk die naaste wat jy sal kom aan ’n preek sonder woorde, met die boodskap: Ek vrees nie non-wette nie, ek vrees God. God se koninkryk moet altyd, altyd voorrang voor ’n humanistiese God-uittartende owerheid se wette gehoorsaam word.

Amen.

PS. Minister Susan Shabangu (Sosiale Ontwikkeling) beplan om êrens na 29 November 2018 my en jou as kriminele te verklaar. Moenie bang wees nie. Dis Christus se land hierdie, en jy is sy onderdaan. Jy glo mos dat Hy die koning van die konings is?


6 thoughts on ““SJEVET” IS DIE HEBREEUSE WOORD VIR ROEDE

  1. En ek preek Sondag oor daardie selfde gedeelte wanneer die apostels vrygelaat word en die gemeente saam in gebed die HERE aangryp. Lees ook Psalm 2. Vriendelike groete Frikkie Mulder.

   Liked by 1 person

 1. Dankie, Frikkie. My tyd is verby, maar my kleinkinders (as die Vader ons in so ‘n mate sal seën), sal wel ook hul deel aan dissipline ontvang.
  Heel ander vraag – Sjevet en Soviet? Sou daar iewers ‘n gedeelde basiswoord wees?

  Like

  1. Marelize, ek twyfel of daar ‘n gedeelde basis-woord is. Die Russiese woord совет – “soviet”, hou ook verband daarmee om “raad te gee”. Die “sjevet” in Spreuke 13 vers 24 is dieselfde een wat ons in Psalm 23 teë kom: “U stok … die vertroos my”.

   Like

Lewer kommentaar op Marelize Kanselleer die reaksie

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s