OOR ONS AS MENSE SE GOD-HATENDE ORIËNTASIE

Die apostel Paulus leer so helder en duidelik in die eerste boek aan Timotheus: “…dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red”. Jesus het dus nie na die wêreld gekom om die engele – wat geen sonde het, te red nie. Nee, Hy het in die wêreld gekom om mense – ja sondaars, te red. Dit is dus belangrik vir elkeen wat gered wil word, dat hy of sy ook ’n duidelike begrip van persoonlike sonde en ellende sal hê.

Maar hoe weet ons dat ons sondig en ellendig is? Antwoord: Ons weet dit uit die Woord van die HERE, en uit sy heilige wet. Die opsomming van sy wet leer die volgende: “Jy moet die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: Jy moet die jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”

Nou hier is die vraag: Kan ons hierdie dinge 100% nakom, ja of nee?

Die antwoord is: Nee, ons kan hierdie gebod om God volmaak lief te hê, en vir ons naaste om te gee soos vir onsself, nie 100% nakom nie, omdat ons van nature geneig is om God en ons naaste te haat.

As ons dan van nature geneig is om God en ons naaste te haat, dan sou ons dit ook ons as mense se “God-hatende oriëntasie” kan noem. Dit beteken dat elke mens van die moederskoot af as anti-God, en as anti-medemens – ja selfsugtig, gebore word. Hier is dit belangrik om te onthou dat hierdie “God-hatende oriëntasie”, die sondige en donker fontein is waaruit alle ander sondige oriëntasies uit mense voortspruit, en opborrel. Mens dink byvoorbeeld in hierdie tyd veral aan die homoseksueel-sodomitiese oriëntasie wat in ons tyd in die middel van soveel kerklike debatte en skeurings is, maar mens dink ook aan talle ander oriëntasies wat oneer aan God bring. Laat ons dan onthou dat die mees fundamentele oriëntasie van enige onwedergebore nasaad van Adam en Eva, is om God en sy naaste te haat.

Laat ons as gelowiges dan soek vir ’n groter oplossing van dit wat die “homoseksuele oriëntasie” genoem word, want die hart van die mens is nog dieper en donkerder as dit. Laat ons bid, getuig en verkondig dat die oordeel van God oor alle mense strek vir hulle vyandskap teenoor Hom, en vir hulle selfsug en selfliefde soos wat hulle hul van hulle naaste afkeer, en hulle haat.

Laat ons bid tot God dat Hy die uitverkorenes se haatdraende harte sal verander, en in sy genade die wedergeboorte sal skenk. ’n Nuwe lewe in die wedergeboorte, sonde-belydenis, en geloof in Jesus Christus, is ’n lewe van hoop, blydskap en vreugde.

“…omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie…” Romeine 8 vers 7.

“Want ons was vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op ’n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot; ons het in boosheid en afguns gelewe; ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het – nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser; sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe.” Titus 3 vers 3.

“Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.” Romeine 6 vers 23.


Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s