“SJEVET” IS DIE HEBREEUSE WOORD VIR ROEDE

[Mevrou Susan Shabangu – Minister van Sosiale Ontwikkeling, wat die roede uit ouerhuise wil verwyder in Suid-Afrika] “SJEVET” IS DIE HEBREEUSE WOORD VIR ROEDE – ’n kort oproep aan alle foeterendes en aan die wat nog moet begin Deur Frikkie Mulder חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר משלי 13:24 (Transliterasie: Gosêg sjiewtô sonei wnô, … More “SJEVET” IS DIE HEBREEUSE WOORD VIR ROEDE